برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد ایران پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : ایست بازرسی مرصاد دوراهی راین
استان درخواستی : کرمان / رفسنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

با عرض سلام و احترام ب دلیل بیماری پدر و مادرم و مشکلات خانوادگی