برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد امین محمودی نسب

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

لیسانس وظیفه،پایه خدمتی اول بهمن ماه نود و هشت.نان آور خانه هستم لطفا همکاری بفرمایین.