برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد الیاسی بهلولی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه ۲۲ توپخانه
استان درخواستی : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :