برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد اسدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : تیپ ۵۸
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : گروهبان یکم
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فوری