برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد اسدی

نام : محمد اسدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / نجف آباد
پادگان محل خدمت : شهیدیزدانی
استان درخواستی : اصفهان / شاهين شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹.۱۰.۹۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :