برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد اردلانی

نام : محمد اردلانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : پایگاه سوم شکاری شهید وحدتی
استان درخواستی : همدان / كبودر اهنگ
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۲/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز وظیفه ستوانسوم با مدرک لیسانس در دزفول مشغول ب خدمت هستم برای مشکلات شخصی خواستار جابه جایی ب محل سکونتم هستم اینجا دو ماه کسری داره حقوقشم ۶۵۰ تومن