برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد آزادنیا

نام : محمد آزادنیا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استان محل خدمت : خوزستان / شوش
پادگان محل خدمت : فرمانداری
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹ آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

توضیح خاصی ندارم