برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدمیرزاپور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : اصفهان / مباركه
پادگان محل خدمت : نیروی انتطظامی
استان درخواستی : لرستان / خرم آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

فرقی نداره هرجای لرستان باشه