برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدمهدی روشناس

نام : محمدمهدی روشناس
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی استان
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :