برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدمهدی رجبی

نام : محمدمهدی رجبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : گلستان / گرگان
پادگان محل خدمت : ستاد پلیس راه
استان درخواستی : مازندران / آمل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

جاش خوبه هفته ای یک روزو نصف مرخصی داره راننده بازرسیم بخاطر مشکلات خانوادگی میخام برم شهرم امل محموداباد نور