برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدعلی جنامی

نام : محمدعلی جنامی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / نجف آباد
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فاصله ی خیلی دور