برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدعلی تبری

نام : محمدعلی تبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : لرستان / بروجرد
پادگان محل خدمت : گروه۴۱۱فنی مهندسی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :