برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدعرب مومنی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ليكك
پادگان محل خدمت : پلیس راه بهمئ
استان درخواستی : اصفهان / شهرضا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهره ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز صفر باشع محله خدمت فرق نمیکنه کجا اصفهان برای هماهنگی تماس