برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدصالح شاکری

نام : محمدصالح شاکری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : کرمان / جيرفت
پادگان محل خدمت : عنبراباد
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

عنبرابادم واسه جاب جایی ب بافت سیرجون کرمون یا ارزو فرقی نداره