برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدصادق سعیدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : پایگاه چهارم شکاری شهید وحدتی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 16ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

ب دنبال یکنفر که ایشان درخواست جابه جایی از تهران ب خوزستان داشته باشه در نیروی هوایی