برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدشفیع ابراهیمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان محل خدمت : تیپ۲۲۱مراغه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

بخاطر انتقال محل سکونت از تبریز به مهاباد و سرپرست خانواده بودن