برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا درویشوند

نام : محمدرضا درویشوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۷
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :