برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا خدایارمغانلو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران
استان درخواستی : اردبیل / پارس آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

مشکل خانواده