برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا نیازی

نام : محمدرضا نیازی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : گروهان قصر شیرین
استان درخواستی : لرستان / خرم آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :