برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا نظمی

نام : محمدرضا نظمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : صداسیما ایلام
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

هرجای ارومیه باشه مهم نیس هر کی جابجایی کنه ۵۰۰ هم پول نقد جایزه گوشی لمسی ازاده