برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا نصیرزاده

نام : محمدرضا نصیرزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه ۲۲ توپخانه شهید ضیایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :