برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا محمودابادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : حاج خدا کرم
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

پادگان حاج خدا کرم در شهر کردان کرج پاسداری 24 24