برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

من در سرپل ذهابم میخوام با یکی در شهر سقز جابجا بشم