برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا قنبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه22توپخانه
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :