برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا علیخان حصاری فر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : البرز / طالقان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1399/2/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :