برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا صالح

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : تیپ55 هوابرد
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 2ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :