برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا زارعی مهر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : گروه ۴۴توپخانه
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :