برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا رزاقی

نام : محمدرضا رزاقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پادگان بهداشت امداد و درمان دکتر احمد هجرتی نزاجا
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

هرجای شیراز که هستی