برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا رحمانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۵، شهید آبگون
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :