برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا اکبری

نام : محمدرضا اکبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اردبیل مشکین شهر
استان درخواستی : گیلان / لنگرود
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :