برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرصا نعمتی

نام : محمدرصا نعمتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : پارچین
استان درخواستی : تهران / قدس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :