برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرحمانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : سنندج گردان ۱۸۷ مستقل در قصرشیرین کرمانشاه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :