برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدحسین آ

نام : محمدحسین آ
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :