برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدجواد غريب زانوسي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرمانداری انتظامی ویژه شرق استان تهران
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٢
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :