برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدجواد اکبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : مسجدسلیمان
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :