برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدجوادشاهمرادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :