برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدجاویدی

نام : محمدجاویدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : کرمان / سيرجان
پادگان محل خدمت : نیرودریایی
استان درخواستی : کرمان / بردسير
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام اگه کسی با سیرجان جابجامیشه من بیام بردسیر نگار لطفی کنه