برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدبدره

نام : محمدبدره
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : پادگان تیپ تکاوری امام سجاده کازرون
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دوماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

باسلام به دلیل مسافت زیاد وضع نابسامان کرونایی وبه دلیل اینکه پدرخانواده کارگر ساده می باشد ودورازخانه به سر می برد ودراین شرایط کرونایی ازلحاظ درآمددچارمشکل شده ایم خواهشمندیم باانتقال موافقت کرده تا هم دراین شرایط کنار خانواده باشند وهم بتوانند کم خرجی براخانواده باشند