برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدایمان هزاوه ای

نام : محمدایمان هزاوه ای
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اقدسیه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ؟
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :