برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدامين احمدي

نام : محمدامين احمدي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
استان محل خدمت : خراسان شمالی / شيروان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ارديبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :