برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : شهرستان گیلانغرب
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :