برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن موسوی

نام : محسن موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پدافند
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

هر جای خوزستان فرقی نداره