برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن فتح آبادى

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : شاهرود
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٣
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

در صورت انجام شدن شيرينى تعلق مي گيرد