برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن علی نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : عباس کشاورزیان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :