برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخانه 44
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :