برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن زارع

نام : محسن زارع
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی سپاه
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :