برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن توکلی

نام : محسن توکلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک یگان مطهری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

۴ ساعت پست و ۸ ساعت استراحت شبانه روزی هست که امکان مرخصی ساعتی در طول ۸ ساعت روز وجود دارد. برای افرادی که گواهینامه دارند: برای گشت موتوری به صورت ۱۲ ۲۴ برای راننده پایه ۲ به صورت ۲۴ ۴۸ و برای راننده ماشین به صورت ۲۴ ۲۴. متاسفانه به دلیل فاصله از منزل از ۸ ساعت مرخصی درست نمیتونم استفاده کنم و گواهینامه ندارم که شرایطم بهتر بشه. دنبال موقعیتی هستم که روزبرگ یا ۲۴ ۲۴ بشم و بتونم کار کنم. (از فرمانده تا افسر گشت همه خوب هستن و ایده‌آل‌ترین یگان پلیس دیپلماتیک)