برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن باباخانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد معاونت فرماندهی نیروی انتظامی غرب استان تهران
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

تو قسمت فاوا هستم