برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن الهی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : اردبیل / پارس آباد
پادگان محل خدمت : شهید مدنی اصلاندوز
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

مرخصی عالی ۳۰روز توقف ۱۵ روز وقت آزاد زیاد برای مطالعه یا ورزش یاهرکاری فقط برای دوری میخوام برگردم به تلگرام پیام بدید