برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن اق

نام : محسن اق
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / سراوان
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری ۱۳۰ اسفندک
استان درخواستی : گلستان / گنبد كاووس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :